Informace k NO GRAIN řadě

Kvůli dočasně snížené dostupnosti hrachové vločky dochází v produktech Müsli NO GRAIN a MASH NO GRAIN k záměně hrachové vločky za sójovou.

Tato změna bude pouze dočasná, než se nám podaří najít nového dodavatele.

Sójová vločka v těchto produktech mírně zvýší hladinu dusíkatých látek a doplní hladinu energie prostřednictvím tuků, na místo škrobu ve vločce hrachové.